helios@kansai-helios.pl
+48 (62) 735 29 66

Wiadomości

KANSAI HELIOS wyznacza listopad Miesiącem Zgodności i Uczciwości
Doskonałość w robieniu tego, co słuszne W ramach nieustających wysiłków KANSAI HELIOS na rzecz wzmocnienia korporacyjnej kultury zgodności i uczciwości, wyznaczyliśmy listopad jako miesiąc zgodności i uczciwości. Celem inicjatywy jest podniesienie świadomości przestrzegania zasad i uczciwości zarówno poprzez ciągłą komunikację ze strony kierownictwa, jak i niezależne i proaktywne działania wszystkich pracowników. Aby uczcić Miesiąc Zgodności...
KANSAI HELIOS – Zakończenie przejęcia wefa wzmacnia naszą działalność na rynku farb dla Kolejnictwa
Grupa KANSAI HELIOS zakończyła przejęcie wszystkich aktywów, w tym wszystkich działań biznesowych, marek i pracowników, Westdeutsche Farben GmbH („wefa”) przez naszą nowo utworzoną spółkę grupy KANSAI HELIOS Wefa w Essen. Dzięki tej transakcji grupa ma teraz drugą lokalizację w Niemczech, obok KANSAI HELIOS Germany w Buchholz-Mendt. Przejęcie to tworzy silne synergie w ramach grupy, szczególnie...
Magazyn Helios „True Colors”: Projektowanie zrównoważonej wartości
Od początku pandemii COVID-19 nie tylko jednostki, ale także gospodarka musiały przemyśleć i dostosować się do nowej sytuacji i nowych wyzwań. Pod hasłem „Projektowanie zrównoważonej wartości” nasz nowy numer TRUE COLORS daje wgląd w możliwości biznesowe, które pojawiły się i wynikające z nich innowacje w branży chemicznej.   W Grupie KANSAI HELIOS koncentrujemy się na...
Aktualności o pandemii
HELIOS codziennie monitoruje rozwój epidemii koronawirusa (COVID-19) oraz wdraża środki zapobiegawcze zgodne z zaleceniami instytucji państwowych. Poniżej znajdują się najnowsze aktualizacje, środki i wytyczne dotyczące tego tematu. 14 stycznia 2022 Globalna sytuacja zdrowotna jest nadal bardzo napięta również w 2022 r., a nowa fala zakażeń Covid-19 szybko rozprzestrzenia się w całej Europie. Według specjalistów, Omicron...
Środowisko, społeczeństwo, ład korporacyjny – Główny kierunek działań nowego Zarządu Grupy KANSAI HELIOS
Od 1 kwietnia 2021 swoje obowiązki pełni nowy Zarząd Grupy KANSAI HELIOS. Czterech dyrektorów wykonawczych połączyło siły by wspierać realizację strategii rozwoju Grupy KANSAI HELIOS. Szczególny nacisk położono na tworzenie produktów i procesów przyjaznych środowisku, bezpieczeństwo i higienę pracy, procesy badawczo-rozwojowe oraz inwestycje strategiczne. Wszystkie te przedsięwzięcia stanową milowe kroki w kierunku osiągnięcia sukcesu na...