helios@kansai-helios.pl
+48 (62) 735 29 66

Wiadomości

Aktualności o pandemii
HELIOS codziennie monitoruje rozwój epidemii koronawirusa (COVID-19) oraz wdraża środki zapobiegawcze zgodne z zaleceniami instytucji państwowych. Poniżej znajdują się najnowsze aktualizacje, środki i wytyczne dotyczące tego tematu. 14 stycznia 2022 Globalna sytuacja zdrowotna jest nadal bardzo napięta również w 2022 r., a nowa fala zakażeń Covid-19 szybko rozprzestrzenia się w całej Europie. Według specjalistów, Omicron...
Środowisko, społeczeństwo, ład korporacyjny – Główny kierunek działań nowego Zarządu Grupy KANSAI HELIOS
Od 1 kwietnia 2021 swoje obowiązki pełni nowy Zarząd Grupy KANSAI HELIOS. Czterech dyrektorów wykonawczych połączyło siły by wspierać realizację strategii rozwoju Grupy KANSAI HELIOS. Szczególny nacisk położono na tworzenie produktów i procesów przyjaznych środowisku, bezpieczeństwo i higienę pracy, procesy badawczo-rozwojowe oraz inwestycje strategiczne. Wszystkie te przedsięwzięcia stanową milowe kroki w kierunku osiągnięcia sukcesu na...