helios@kansai-helios.pl
+48 (62) 735 29 66

Wiadomości

KANSAI HELIOS wyznacza listopad Miesiącem Zgodności i Uczciwości

Doskonałość w robieniu tego, co słuszne

W ramach nieustających wysiłków KANSAI HELIOS na rzecz wzmocnienia korporacyjnej kultury zgodności i uczciwości, wyznaczyliśmy listopad jako miesiąc zgodności i uczciwości. Celem inicjatywy jest podniesienie świadomości przestrzegania zasad i uczciwości zarówno poprzez ciągłą komunikację ze strony kierownictwa, jak i niezależne i proaktywne działania wszystkich pracowników.

Aby uczcić Miesiąc Zgodności i Uczciwości, KANSAI HELIOS organizuje różne wewnętrzne działania pod hasłem „Doskonałość w robieniu tego, co słuszne”. Dzięki tym wysiłkom KANSAI HELIOS ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie najwyższych praktyk etycznych i standardów postępowania korporacyjnego. Treść jest kierowana stale zmieniającymi się oczekiwaniami i wymaganiami społeczeństwa, które wyrastają poza ramy prawne. Koncentruje się na zobowiązaniach grupy do czterech podstawowych koncepcji: zgodności, uczciwości, etyki i zrównoważonego rozwoju. Dzięki działaniom zaplanowanym na cały listopad KANSAI HELIOS umożliwi wszystkim pracownikom aktywny udział we wspólnym celu – podejmowaniu właściwych decyzji.

Pan Junichi Kajima Prezes, Dyrektor Wykonawczy powiedział:

„W KANSAI HELIOS zgodność stanowi podstawę wszystkich naszych decyzji i działań oraz jest kluczem do uczciwości w prowadzeniu działalności. Nasze społeczeństwo ma najwyższe oczekiwania wobec naszej grupy. Tylko dzięki rzeczywistemu i praktycznemu zaangażowaniu w przestrzeganie przepisów i uczciwość wzmocnimy i utrzymamy zaufanie”.

Otwarty wiadomością od Członków Zarządu Grupy, Miesiąc Zgodności i Uczciwości zostanie wprowadzony do wszystkich spółek grupy KANSAI HELIOS, aby wspólnie przypomnieć wszystkim, jak ważne jest, aby zgodność i uczciwość stały się częścią codziennej pracy. Działania obejmują dystrybucję odświeżonego Kodeksu Postępowania dostępnego w 13 językach, obejmującego różne obszary naszej grupy.

Pan Mitsuru Masunaga Wiceprezes Wykonawczy, Dyrektor Wykonawczy podkreślił:

„Naszym wspólnym celem jest projektowanie doskonałości nie tylko poprzez działanie zgodne z prawem, ale także poprzez właściwe postępowanie. Ambicją KANSAI HELIOS jest stworzenie inspirującego środowiska pracy, w którym wszyscy interesariusze są wyposażeni we właściwe umiejętności i narzędzia do etycznego podejmowania decyzji”.

Kodeks postępowania KANSAI HELIOS odzwierciedla to, kim jesteśmy i jak pracujemy:

Podobne wiadomości