helios@kansai-helios.pl
+48 (62) 735 29 66

Wartości i kodeks postępowania

Główne wartości KANSAI HELIOS - dzisiaj dla przyszłości

W KANSAI HELIOS dążymy do ciągłego doskonalenia, aby sprostać oczekiwaniom naszych klientów i szerszego otoczenia. Nasze wspólne przekonania i główne zasady są zebrane w podstawowych wartościach KANSAI HELIOS. Podstawowe wartości stanowią podstawę naszych działań i zobowiązują nas do zachowania, które prowadzi do doskonałości we wszystkich procesach biznesowych. Wartości kierują naszymi relacjami ze sobą, środowiskiem i partnerami biznesowymi.

respons
Odpowiedzialność

Jesteśmy bardzo zaangażowani w działania mające na celu ochronę środowiska oraz zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Z entuzjazmem podchodzimy do pracy i wzmacniamy świadomość podejmowania odpowiedzialnych działań w całym łańcuchu wartości.

speedeff
Szybkość i skuteczność

Dzięki szybkim i przemyślanym decyzjom jesteśmy w stanie skutecznie radzić sobie ze zmianami i potrzebami rynku oraz oferować wysokiej jakości rozwiązania. Celem osiągania założeń korzystamy z najbardziej optymalnych sposobów uzyskiwania wspaniałych wyników w krótkim okresie czasu.

profess
Profesjonalizm

Nieustannie doskonalimy swoją wiedzę i dbamy o rozwój zawodowy i osobisty. Dzięki kształceniu ustawicznemu podnosimy wartość dodaną pracowników, firmy oraz naszych partnerów biznesowych. Dzięki niezawodności, poszanowania innych oraz postępowania zgodnie z zasadami etyki jesteśmy w stanie zachować integralność nawet w najbardziej wymagających sytuacjach.

customer
Koncentracja na kliencie

Dzięki nieustannemu skupianiu się na zrozumieniu i wykraczaniu poza wymagania i oczekiwania naszych partnerów biznesowych budujemy prawdziwe relacje. Dzięki innowacyjności i kreatywności jesteśmy w stanie szybko reagować na zmiany i pracować nad doskonaleniem naszych działań, co przekłada się na osiąganie pozytywnych wyników.

Kodeks postępowania KANSAI HELIOS - jeden kodeks dla wszystkich

Zaangażowanie KANSAI HELIOS w przestrzeganie podstawowych standardów zapewniających dobre warunki pracy i przejrzyste relacje biznesowe zostało określone w kodeksie postępowania. Niniejszy kodeks obowiązuje wszystkich pracowników w KANSAI HELIOS na całym świecie. Zarówno menadżerowie jak i inni pracownicy są osobiście odpowiedzialni za zaznajomienie się z kodeksem oraz postępowanie zgodnie z wytycznymi w nim zawartymi.

 

Znajomość, zrozumienie i życie kodeksem jest istotną częścią tego, kim jesteśmy i za czym opowiadamy się w KANSAI HELIOS. Nasz kodeks określa sposób, w jaki rozumiemy nasze obowiązki, przedstawia nasze zobowiązania dotyczące środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa oraz pożądaną kulturę komunikacji. Zawiera wskazówki dotyczące unikania konfliktów interesów i relacji ze współpracownikami, partnerami i innymi zainteresowanymi stronami.

Pobierz
kodekspostepowania2022