helios@kansai-helios.pl
+48 (62) 735 29 66

Systemy Protective Coatings

Działanie zróżnicowanych czynników klimatycznych oraz warunków środowiskowych może prowadzić do poważnego uszkodzenia stalowych budynków i konstrukcji. Nasze systemy ochronne zostały zaprojektowane w taki sposób, by przeciwstawić się ich oddziaływaniu i zapewnić bezpieczeństwo na całym świecie w dziedzinie dostarczania energii, ruchu drogowego, przemysłu budowlanego i wielu innych sektorów przemysłowych.

 

 

Od słupów wysokiego napięcia nad mostami po konstrukcje stalowe lub zakłady przemysłowe: systemy lakiernicze wysokiej jakości – na bazie rozpuszczalnika, z niskim poziomem rozpuszczalnika oraz wodorozcieńczalne – wytrzymują silne działanie chemikaliów, skokowe temperatury czy działanie czynników środowiskowych. Dodatkowo, systemy ochrony przeciwpożarowej o strukturze pęczniejącej zapewniają ochronę konstrukcji budynku przed zawaleniem w wyniku pożaru.

 

 

Wszystkie nasze produkty spełniają i przekraczają międzynarodowe standardy i wymagania. Zaprojektowano mając na uwadze jak ważne jest kontrolowanie procesów korozyjnych. Dlatego właśnie nasze lakiery ochronne są niezawodne, optymalne i całkowicie dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkownika.

 

 

Klienci mogą liczyć na profesjonalną obsługę i wsparcie techniczne ze strony naszego doświadczonego, międzynarodowego zespołu. Nasi eksperxi dokonują oceny istniejących rozwiązań ochronnych, przygotowują propozycje ich optymalizacji oraz technologie konieczne do utrzymania wymaganej żywotności budynku lub projektu i na koniec dokonują niezbędnych pomiarów i monitorują fazę nakładania.

Nasze systemy ochronne zapewniają wymaganą ochronę i przyczyniają się do wzrostu bezpieczeństwa w wielu sektorach przemysłu, między innymi:

  • Infrastruktura drogowa: mosty, wiadukty, poręcze, oznakowanie pionowe, rury odprowadzające wodę.

 

  • Infrastruktura kolejowa: mosty, tunele, sieci elektryczne, sygnalizacja, urządzenia przeładunkowe.

 

  • Porty: dźwigi, mola, układy rur, silosy, cysterny, urządzenia pomocnicze.

 

  • Przemysł petrochemiczny: urządzenia wiertnicze i pompy, magazyny, zbiorniki, układy rur.

 

  • Przemysł budowlany: konstrukcje stalowe.

 

  • Przemysł elektryczny: elektrownie wodne, elektrownie cieplne, elektrownie atomowe, elektryczne sieci rozdzielcze (słupy i linie wysokiego napięcia).