helios@kansai-helios.pl
+48 (62) 735 29 66

Systemy Protective Coatings

Dzia艂anie zr贸偶nicowanych czynnik贸w klimatycznych oraz warunk贸w 艣rodowiskowych mo偶e prowadzi膰 do powa偶nego uszkodzenia stalowych budynk贸w i konstrukcji. Nasze systemy ochronne zosta艂y zaprojektowane w taki spos贸b, by przeciwstawi膰 si臋 ich oddzia艂ywaniu i zapewni膰 bezpiecze艅stwo na ca艂ym 艣wiecie w dziedzinie dostarczania energii, ruchu drogowego, przemys艂u budowlanego i wielu innych sektor贸w przemys艂owych.

 

 

Od s艂up贸w wysokiego napi臋cia nad mostami po konstrukcje stalowe lub zak艂ady przemys艂owe: systemy lakiernicze wysokiej jako艣ci 鈥 na bazie rozpuszczalnika, z niskim poziomem rozpuszczalnika oraz wodorozcie艅czalne 鈥 wytrzymuj膮 silne dzia艂anie chemikali贸w, skokowe temperatury czy dzia艂anie czynnik贸w 艣rodowiskowych. Dodatkowo,聽systemy ochrony przeciwpo偶arowej o strukturze p臋czniej膮cej聽zapewniaj膮 ochron臋 konstrukcji budynku przed zawaleniem w wyniku po偶aru.

 

 

Wszystkie nasze produkty spe艂niaj膮 i przekraczaj膮 mi臋dzynarodowe standardy i wymagania. Zaprojektowano maj膮c na uwadze jak wa偶ne jest kontrolowanie proces贸w korozyjnych. Dlatego w艂a艣nie nasze lakiery ochronne s膮 niezawodne, optymalne i聽ca艂kowicie dostosowane聽do indywidualnych potrzeb u偶ytkownika.

 

 

Klienci mog膮 liczy膰 na聽profesjonaln膮 obs艂ug臋 i wsparcie techniczne聽ze strony naszego do艣wiadczonego, mi臋dzynarodowego zespo艂u. Nasi eksperxi dokonuj膮 oceny istniej膮cych rozwi膮za艅 ochronnych, przygotowuj膮 propozycje ich optymalizacji oraz technologie konieczne do utrzymania wymaganej 偶ywotno艣ci budynku lub projektu i na koniec dokonuj膮 niezb臋dnych pomiar贸w i monitoruj膮 faz臋 nak艂adania.

Nasze systemy ochronne zapewniaj膮 wymagan膮 ochron臋 i przyczyniaj膮 si臋 do wzrostu bezpiecze艅stwa w wielu sektorach przemys艂u, mi臋dzy innymi:

  • Infrastruktura drogowa:聽mosty, wiadukty, por臋cze, oznakowanie pionowe, rury odprowadzaj膮ce wod臋.

 

  • Infrastruktura kolejowa:聽mosty, tunele, sieci elektryczne, sygnalizacja, urz膮dzenia prze艂adunkowe.

 

  • Porty:聽d藕wigi, mola, uk艂ady rur, silosy, cysterny, urz膮dzenia pomocnicze.

 

  • Przemys艂 petrochemiczny:聽urz膮dzenia wiertnicze i pompy, magazyny, zbiorniki, uk艂ady rur.

 

  • Przemys艂 budowlany:聽konstrukcje stalowe.

 

  • Przemys艂 elektryczny:聽elektrownie wodne, elektrownie cieplne, elektrownie atomowe, elektryczne sieci rozdzielcze (s艂upy i linie wysokiego napi臋cia).