helios@kansai-helios.pl
+48 (62) 735 29 66

Logistyka

USTALENIA DOTYCZĄCE PRZEBYWANIA DOSTAWCÓW NA TERENIE FIRMY:
  • Jeżeli poruszasz się pojazdem na terenie firmy – zachowaj szczególną ostrożność!
  • Proces załadunku/rozładunku musi się odbywać się w obszarach wskazanych w planie zagospodarowania.
  • Przed wyjściem z pojazdu załóż obuwie ochronne i odzież ochronną w barwach ostrzegawczych, która musi być noszona przez cały czas spędzony na terenie firmy.
  • Zabrania się wchodzenia do magazynu bez towarzystwa personelu KANSAI HELIOS Poland.
  • Zwracaj szczególną uwagę na obecność pojazdów i wózków widłowych na terenie firmy.
  • W sytuacjach awaryjnych postępuj zgodnie z instrukcjami pracowników firmy.