helios@kansai-helios.pl
+48 (62) 735 29 66

Wiadomości

Środowisko, społeczeństwo, ład korporacyjny – Główny kierunek działań nowego Zarządu Grupy KANSAI HELIOS

Od 1 kwietnia 2021 swoje obowiązki pełni nowy Zarząd Grupy KANSAI HELIOS. Czterech dyrektorów wykonawczych połączyło siły by wspierać realizację strategii rozwoju Grupy KANSAI HELIOS. Szczególny nacisk położono na tworzenie produktów i procesów przyjaznych środowisku, bezpieczeństwo i higienę pracy, procesy badawczo-rozwojowe oraz inwestycje strategiczne. Wszystkie te przedsięwzięcia stanową milowe kroki w kierunku osiągnięcia sukcesu na rynku europejskim.

W ciągu ostatnich kilku lat w HELIOS zwiększano intensywność działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego. Spółka zaprojektowała i opracowała rozwiązania, które nie tylko chronią powierzchnie, ale również znacznie wydłużają ich żywotność. Wprowadzono na rynek nowe rodzaje powłok redukujących zużycie surowców i zmniejszających ślad węglowy produktów. Konwencjonalne materiały są stopniowo wypierane przez surowce pochodzące ze źródeł odnawialnych. Niezbędna  energia jest w całości wytwarzana ze źródeł odnawialnych lub produkowana przez własne elektrownie słoneczne. Nieustannie udoskonalane są procesy produkcyjne by zredukować ilość odpadów oraz odpowiednio spożytkować pozostałości powstałe przy produkcji. Rok temu udało nam się zainicjować wewnętrzną kampanię pod nazwą “We turn it green”, która ma na celu zwiększenie świadomości pracowników, ponieważ nawet najmniejsze działania, których celem jest ochrona środowiska, takie jak zmniejszenie zużycia wody czy papieru, przyczyniają się do realizacji polityki zrównoważonego rozwoju KANSAI HELIOS.

Wszystkie te wysiłki są niezwykle ważne dla nowego Zarządu Grupy KANSAI HELIOS, który na początku kwietnia rozpoczął swoją pracę. Zarząd składa się z czterech Dyrektorów Wykonawczych, których obecność nie tylko przyczynia się do dalszego rozwoju strategicznego HELIOS, ale jest również wyrazem ścisłej współpracy z udziałowcami – KANSAI PAINT oraz MITSUI.

 

  • Junichi Kajima, Prezes, Dyrektor Wykonawczy

 

  • Mitsuru Masunaga, Wiceprezes Wykonawczy, Dyrektor Wykonawczy

 

  • Dietmar Jost, Dyrektor Wykonawczy

 

  • Bastian Krauss, Dyrektor Wykonawczy

Mitsuru Masunaga, Dietmar Jost oraz Bastian Krauss skierują uwagę na kluczowe, strategiczne obszary zgodnie ze swoim doświadczeniem zawodowym, natomiast Pan Junichi Kajima, Prezes, będzie sprawował nadzór na wszystkich płaszczyznach. Nowa struktura daje szansę na dalsze doskonalenie skuteczności zarządzania i wspieranie strategii rozwoju KANSAI PAINT w kierunku zjednoczonej globalnej grupy. Środowiskowo-społeczny sposób zarządzania odgrywa znaczącą rolę w tym procesie.

Junichi Kajima za cel postawił sobie wzmocnienie wartości KANSAI HELIOS oraz zwiększenie rentowności firmy:

Grupa KANSAI HELIOS generuje stale zwiększający się zysk, jednocześnie budując solidne fundamenty w trudnym środowisku biznesowym. Jest to efekt wytężonej pracy w doskonale zgranym zespole oraz inwestycji w nowe technologie, produkty oraz prace badawczo-rozwojowe. Zamierzamy dalej inwestować w powyższe, a także w zasoby ludzkie oraz tworzenie bezpiecznego środowiska pracy. Z racji tego, że działamy w branży chemicznej, do naszych obowiązków należy również wniesienie wartościowego wkładu w przyszłość naszej planety i jej społeczeństwa. Z zarządem KANSAI PAINT w Japonii pracujemy wspólnie nad tworzeniem projektów zrównoważonego rozwoju, będących częścią zarządzania strategią rozwoju. W tym kontekście fundamentalne znaczenie ma zgodność działania, ponieważ podstawową zasadą zarządzania jest dla nas wprowadzanie uczciwych i sprawiedliwych praktyk korporacyjnych. Za cel postawiłem sobie stałe dążenie do coraz większych sukcesów spółki w przyszłości, tym samym przyczyniając się do uzyskania przez Grupę KANSAI PAINT tytułu światowego lidera.

Mitsuru Masunaga skupi się na utrzymaniu renomy spółki i dalszym wzmocnieniu oraz wspieraniu realizacji strategii rozwoju za pomocą metod organicznych i nieorganicznych:

Żyjemy w czasach, gdzie sytuacja dynamicznie się zmienia, gdzie wartości pracownicze i integralność korporacyjna poddawane są nieustannym próbom. W KANSAI HELIOS udało nam się określić nasze podstawowe wartości i standardy postępowania w praktyce biznesowej, co ujęliśmy w Kodeksie Postępowania. Pomaga on naszym pracownikom podejmować właściwe decyzje. W związku z tym, że etyczne postępowanie jest nieodłączną częścią naszej kultury, będziemy dalej kłaść duży nacisk na rozwijanie i wprowadzenie norm etycznych. Kluczowym czynnikiem na drodze do rozwoju jest sposób, w jaki jesteśmy postrzegani publicznie, dlatego jest to jeden z obszarów mojego największego zainteresowania. Wykorzystanie dobrodziejstw płynących z bliskiej współpracy z KANSAI PAINT oraz MITSUI otworzy dla nas i naszych partnerów handlowych nowe możliwości i szanse na uzyskanie efektu synergii.

Dietmar Jost skupi się głównie na dalszym rozwijaniu strategii sprzedaży w Europie:

Staramy się nawiązać długotrwałe partnerstwo z klientami w całej Europie. Kluczowym elementem jest dobrze wykształcony zespół sprzedażowy, a dzielenie się naszym know-how z klientami pozwala iść krok dalej. W ramach naszego programu HELIOS Master Classes uda nam się zwiększyć jakość szkoleń i programów informacyjnych, zacieśniając w ten sposób relacje partnerskie. Przez integrowanie oraz wymianę najnowszych produktów i technologii z KANSAI PAINT i MITSUI będziemy mogli dalej wzbogacać nasz asortyment i wprowadzać innowacje, wzmacniając pozycję HELIOS jako dostawcy całościowych systemów na rynku europejskim. Co więcej, będziemy mieli swój wkład w promowanie partnerstwa międzynarodowego, tworząc okazje do opracowywania rozwiązań, które przysłużą się społeczeństwom.

Bastian Krauss podejmie intensywne prace nad modernizacją technologii produkcyjnych oraz zwiększeniem bezpieczeństwa:

Technologie produkcji przemysłowej zmieniają się wyjątkowo dynamicznie, gdyż ich celem jest dostarczenie produktu szybciej oraz stworzenie bardziej elastycznego procesu produkcyjnego. Rozmiar naszej Grupy pozwala nam czerpać z doświadczenia i wprowadzać je do procesów produkcyjnych, zgodnie z naszą strategią rozwoju. Najlepsze praktyki, nowe technologie oraz zoptymalizowane procesy są stale wprowadzane w naszych podmiotach i obszarach działań. Dodatkowe inwestycje zwiększą nasze wysiłki w zakresie ochrony środowiska i nowych rozwiązań. W tych dynamicznych procesach będziemy stale monitorowali bezpieczeństwo i higienę pracy wszystkich pracowników przez realizowanie i rozwijanie naszej polityki zerowej liczby wypadków w miejscu pracy.

Koncentracja na procesach przyjaznych środowisku, ścisła współpraca pomiędzy wszystkimi członkami Grupy KANSAI HELIOS oraz przemyślane inwestycje w nowe technologie i zasoby ludzkie mogą jedynie poprawić dobre wyniki spółki. Członkowie nowego Zarządu Grupy wykorzystują swoją wiedzę i doświadczenie by rozwijać i udoskonalać wszystkie aspekty działalności handlowej, wzmacniać naszą pozycję na rynku oraz realizować cele zrównoważonego rozwoju.

Podobne wiadomości