helios@kansai-helios.pl
+48 (62) 735 29 66

Wiadomości

Wybór Nowego Prezesa i zmiany w Zarządzie Grupy KANSAI HELIOS

Firma KANSAI HELIOS ogłasza, że Pan Dietmar Jost, obecnie Dyrektor Wykonawczy, zostanie nowym Prezesem i Dyrektorem Wykonawczym Grupy KANSAI HELIOS z dniem 1 kwietnia 2023 r. Został wybrany na Prezesa w oparciu o jego głębokie i rozległe zrozumienie oraz przywództwo w zakresie sprzedaży oraz badań i rozwoju dla całej Grupy w celu dalszego wzmocnienia naszej strategii dostawcy systemów.

Pan Junichi Kajima, który jest obecnym Prezesem i Dyrektorem wykonawczym Grupy, zostaje ponownie zaproszony do KANSAI PAINT Japan, aby wzmocnić tamtejszą kadrę zarządzającą i podjąć nowe zadania i wyzwania zawodowe od 1 kwietnia. Przez ostatnie lata kierował całą Grupą KANSAI HELIOS i umacniał naszą więź z KANSAI PAINT Japan na różnych polach.

Pan Bastian Krauss, obecnie Dyrektor wykonawczy, 1 kwietnia zostanie Wiceprezesem wykonawczym i Dyrektorem wykonawczym Grupy. Będzie nadal zarządzał obszarami produkcyjnymi i operacyjnymi w całej Grupie, a także dalszą integracją i rozwojem naszej działalności w zakresie farb proszkowych.

Na zmianę z Panem Kajimą, Pan Yoshihiro Tanaka z KANSAI PAINT Japan dołączy do zarządu grupy jako Dyrektor wykonawczy w kwietniu po przeprowadzce do Austrii i nie może się doczekać osobistego poznania Spółek Grupy.

Pan Mitsuru Masunaga, oddelegowany z Mitsui & Co., Ltd., nadal zajmuje stanowisko Wiceprezesa wykonawczego i Dyrektora wykonawczego Grupy, koncentrując się na funkcjach korporacyjnych, w tym zgodności i fuzji i przejęć.

Nowy Zarząd Grupy kontynuuje rozwijanie strategii „Good to Great” i podąża pomyślnym kursem KANSAI HELIOS.

Pan Dietmar Jost

Prezes, Dyrektor Wykonawczy

Pan Mitsuru Masunaga

Wiceprezes Wykonawczy, Dyrektor Wykonawczy

Pan Bastian Krauss

Wiceprezes Wykonawczy, Dyrektor Wykonawczy

Pan Yoshihiro Tanaka

Dyrektor Wykonawczy

Podobne wiadomości