helios@kansai-helios.pl
+48 (62) 735 29 66

Nota prawna

Niniejsza strona internetowa zawiera ogólne informacje dotyczące firmy Kansai Helios Poland Sp. z o.o. i jednostek stowarzyszonych, ich działalności oraz produktów. Nota ta odnosi się do każdej osoby odwiedzającej stronę internetową; prosimy zatem o dokładne zapoznanie się z jej treścią. Korzystając ze strony https://kansai-helios.pl/, użytkownik potwierdza, że akceptuje opisane poniżej warunki i zgadza się ich przestrzegać.

Dane firmy

Nazwa firmy: KANSAI HELIOS Poland Sp. z o.o.
Skrócona nazwa: KANSAI HELIOS Poland Sp. z o.o.
REGON: 250822665
NIP: PL 6222238538
KRS: KRS: 0000169347, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Siedziba: Ostrów Wielkopolski
Adres: Przeskok 43, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon: +48 (62) 735 29 66
Fax: +48 (62) 737 29 40
Kontakt: Skontaktuj się z nami
Member of Kansai Helios-RGB
Part-of-Kansai-Paint-RGB

Informacja prawna

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza nota dotyczy strony głównej i wszystkich podstron witryny https://kansai-helios.pl/. Wszelkie informacje i materiały (tekst oraz obrazy) opublikowane na stronie https://kansai-helios.pl/ są chronione prawami autorskimi oraz pokrewnymi i/lub prawami własności przemysłowej przysługującymi firmie Kansai Helios Poland Sp. z o.o. i/lub jej jednostkom stowarzyszonym. Użytkownicy mogą korzystać ze strony https://kansai-helios.pl/ wyłącznie do celów osobistych, niekomercyjnych. Korzystanie ze strony https://kansai-helios.pl/ w inny sposób, w szczególności do celów komercyjnych, jest zabronione.

Ograniczone wykorzystanie informacji i materiałów

 

Wszelkie informacje i materiały (tekst oraz obrazy) publikowane na stronie https://kansai-helios.pl mogą być powielane wyłącznie do celów niekomercyjnych, przy jednoczesnym zastosowaniu wszelkich wspomnianych ostrzeżeń dotyczących praw autorskich i praw pokrewnych, a także praw własności intelektualnej. Zabrania się kopiowania, powielania lub w inny sposób rozpowszechniania wspomnianych wyżej informacji i materiałów do celów komercyjnych bez uzyskania wyraźnego pisemnego upoważnienia od firmy KANSAI HELIOS Poland Sp. z o.o. i/lub jej jednostek stowarzyszonych.

 

Każda kopia lub część zawartości strony internetowej musi zostać opatrzona znakiem firmy KANSAI HELIOS Poland Sp. z o.o., zgodnie z zasadami wizerunku korporacyjnego – wszelkie prawa zastrzeżone. Witryna https://kansai-helios.pl/ zawiera również informacje od osób trzecich, a także linki do stron internetowych osób trzecich, przy czym KANSAI HELIOS Poland Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ich treść i nie udziela żadnych gwarancji w tym zakresie. W przypadku odwiedzenia wspomnianych wyżej stron internetowych i korzystania z podanych linków, odpowiedzialność KANSAI HELIOS Poland Sp. z o.o. zostaje całkowicie wyłączona.

 

KANSAI HELIOS Poland Sp. z o.o. może zmienić niniejszą notę prawną w dowolnym czasie i będzie ona obowiązywać użytkowników w aktualnie obowiązującej formie; dlatego zaleca się dokładne zapoznanie z jej treścią przy każdej wizycie na stronie https://kansai-helios.pl/. Zabrania się korzystania ze strony https://kansai-helios.pl/ z naruszeniem zasad określonych w niniejszej nocie. Użytkownik korzystający ze strony https://kansai-helios.pl/ w sposób niezgodny z zasadami określonymi w niniejszej nocie w pełni odpowiada za swoje czyny.

Ograniczenie odpowiedzialności

 

Wszelkie informacje i materiały opublikowane pod adresem https://kansai-helios.pl/ udostępniane są wyłącznie do celów informacyjnych. Kansai Helios Poland Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia dokładnych, aktualnych i pełnych danych dostępnych na stronie https://kansai-helios.pl/, nie może jednak zagwarantować ich całkowitej poprawności i kompletności, a także nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności w tym zakresie.

 

Użytkownicy korzystają ze strony https://kansai-helios.pl/ i treści na niej publikowanych na własną odpowiedzialność. Zarówno Kansai Helios Poland Sp. z o.o. jak i żadna inna osoba prawna lub fizyczna, która uczestniczyła w tworzeniu i projektowaniu strony lub nadal współpracuje w zakresie jej aktualizacji nie odpowiadają za jakiekolwiek szkody mogące wyniknąć w związku z uzyskaniem dostępu do, korzystaniem lub niemożnością skorzystania z informacji dostępnych na tych stronach, ani też za żadnego rodzaju błędy lub pominięcia danych w ich treści.

 

Kansai Helios Poland Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody (w tym spowodowane wirusami) odniesione przez użytkownika na jego oprogramowaniu, telefonie lub jakimkolwiek innym urządzeniu i/lub aplikacji, przy pomocy której uzyskał dostęp do wspomnianej strony, w wyniku odwiedzenia lub skorzystania ze strony https://kansai-helios.pl/. Ponadto, Kansai Helios Poland Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za żadnego rodzaju szkody, które mogą być spowodowane korzystaniem z lub niemożnością skorzystania ze strony https://kansai-helios.pl/. Kansai Helios Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do strony https://kansai-helios.pl/ w dowolnym czasie, w jakikolwiek sposób i niezależnie od przyczyny, bez wcześniejszego powiadomienia, a także nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje tego rodzaju zmian.