helios@kansai-helios.pl
+48 (62) 735 29 66

Nota prawna

Niniejsza strona internetowa zawiera og贸lne informacje dotycz膮ce firmy Kansai Helios Poland Sp. z o.o. i jednostek stowarzyszonych, ich dzia艂alno艣ci oraz produkt贸w. Nota ta odnosi si臋 do ka偶dej osoby odwiedzaj膮cej stron臋 internetow膮; prosimy zatem o dok艂adne zapoznanie si臋 z jej tre艣ci膮. Korzystaj膮c ze strony https://kansai-helios.pl/, u偶ytkownik potwierdza, 偶e akceptuje opisane poni偶ej warunki i zgadza si臋 ich przestrzega膰.

Dane firmy

Nazwa firmy: KANSAI HELIOS Poland Sp. z o.o.
Skr贸cona nazwa: KANSAI HELIOS Poland Sp. z o.o.
REGON: 250822665
NIP: PL 6222238538
KRS: KRS: 0000169347, wpisana do Krajowego Rejestru S膮dowego Rejestru Przedsi臋biorc贸w, prowadzonego przez S膮d Rejonowy Pozna艅 鈥 Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego
Siedziba: Ostr贸w Wielkopolski
Adres: Przeskok 43, 63-400 Ostr贸w Wielkopolski
Telefon: +48 (62) 735 29 66
Fax: +48 (62) 737 29 40
Kontakt: Skontaktuj si臋 z nami
Member of Kansai Helios-RGB
Part-of-Kansai-Paint-RGB

Informacja prawna

 

Wszelkie prawa zastrze偶one. Niniejsza nota dotyczy strony g艂贸wnej i wszystkich podstron witryny https://kansai-helios.pl/. Wszelkie informacje i materia艂y (tekst oraz obrazy) opublikowane na stronie https://kansai-helios.pl/ s膮 chronione prawami autorskimi oraz pokrewnymi i/lub prawami w艂asno艣ci przemys艂owej przys艂uguj膮cymi firmie Kansai Helios Poland Sp. z o.o. i/lub jej jednostkom stowarzyszonym. U偶ytkownicy mog膮 korzysta膰 ze strony https://kansai-helios.pl/ wy艂膮cznie do cel贸w osobistych, niekomercyjnych. Korzystanie ze strony https://kansai-helios.pl/ w inny spos贸b, w szczeg贸lno艣ci do cel贸w komercyjnych, jest zabronione.

Ograniczone wykorzystanie informacji i materia艂贸w

 

Wszelkie informacje i materia艂y (tekst oraz obrazy) publikowane na stronie https://kansai-helios.pl mog膮 by膰 powielane wy艂膮cznie do cel贸w niekomercyjnych, przy jednoczesnym zastosowaniu wszelkich wspomnianych ostrze偶e艅 dotycz膮cych praw autorskich i praw pokrewnych, a tak偶e praw w艂asno艣ci intelektualnej. Zabrania si臋 kopiowania, powielania lub w inny spos贸b rozpowszechniania wspomnianych wy偶ej informacji i materia艂贸w do cel贸w komercyjnych bez uzyskania wyra藕nego pisemnego upowa偶nienia od firmy KANSAI HELIOS Poland Sp. z o.o. i/lub jej jednostek stowarzyszonych.

 

Ka偶da kopia lub cz臋艣膰 zawarto艣ci strony internetowej musi zosta膰 opatrzona znakiem firmy KANSAI HELIOS Poland Sp. z o.o., zgodnie z zasadami wizerunku korporacyjnego 鈥 wszelkie prawa zastrze偶one. Witryna https://kansai-helios.pl/ zawiera r贸wnie偶 informacje od os贸b trzecich, a tak偶e linki do stron internetowych os贸b trzecich, przy czym KANSAI HELIOS Poland Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialno艣ci za ich tre艣膰 i nie udziela 偶adnych gwarancji w tym zakresie. W przypadku odwiedzenia wspomnianych wy偶ej stron internetowych i korzystania z podanych link贸w, odpowiedzialno艣膰 KANSAI HELIOS Poland Sp. z o.o. zostaje ca艂kowicie wy艂膮czona.

 

KANSAI HELIOS Poland Sp. z o.o. mo偶e zmieni膰 niniejsz膮 not臋 prawn膮 w dowolnym czasie i b臋dzie ona obowi膮zywa膰 u偶ytkownik贸w w aktualnie obowi膮zuj膮cej formie; dlatego zaleca si臋 dok艂adne zapoznanie z jej tre艣ci膮 przy ka偶dej wizycie na stronie https://kansai-helios.pl/. Zabrania si臋 korzystania ze strony https://kansai-helios.pl/ z naruszeniem zasad okre艣lonych w niniejszej nocie. U偶ytkownik korzystaj膮cy ze strony https://kansai-helios.pl/ w spos贸b niezgodny z zasadami okre艣lonymi w niniejszej nocie w pe艂ni odpowiada za swoje czyny.

Ograniczenie odpowiedzialno艣ci

 

Wszelkie informacje i materia艂y opublikowane pod adresem https://kansai-helios.pl/ udost臋pniane s膮 wy艂膮cznie do cel贸w informacyjnych. Kansai Helios Poland Sp. z o.o. dok艂ada wszelkich stara艅 w celu zapewnienia dok艂adnych, aktualnych i pe艂nych danych dost臋pnych na stronie https://kansai-helios.pl/, nie mo偶e jednak zagwarantowa膰 ich ca艂kowitej poprawno艣ci i kompletno艣ci, a tak偶e nie przyjmuje na siebie 偶adnej odpowiedzialno艣ci w tym zakresie.

 

U偶ytkownicy korzystaj膮 ze strony https://kansai-helios.pl/ i tre艣ci na niej publikowanych na w艂asn膮 odpowiedzialno艣膰. Zar贸wno Kansai Helios Poland Sp. z o.o. jak i 偶adna inna osoba prawna lub fizyczna, kt贸ra uczestniczy艂a w tworzeniu i projektowaniu strony lub nadal wsp贸艂pracuje w zakresie jej aktualizacji nie odpowiadaj膮 za jakiekolwiek szkody mog膮ce wynikn膮膰 w zwi膮zku z uzyskaniem dost臋pu do, korzystaniem lub niemo偶no艣ci膮 skorzystania z informacji dost臋pnych na tych stronach, ani te偶 za 偶adnego rodzaju b艂臋dy lub pomini臋cia danych w ich tre艣ci.

 

Kansai Helios Poland Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialno艣ci za szkody (w tym spowodowane wirusami) odniesione przez u偶ytkownika na jego oprogramowaniu, telefonie lub jakimkolwiek innym urz膮dzeniu i/lub aplikacji, przy pomocy kt贸rej uzyska艂 dost臋p do wspomnianej strony, w wyniku odwiedzenia lub skorzystania ze strony https://kansai-helios.pl/. Ponadto, Kansai Helios Poland Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialno艣ci za 偶adnego rodzaju szkody, kt贸re mog膮 by膰 spowodowane korzystaniem z lub niemo偶no艣ci膮 skorzystania ze strony https://kansai-helios.pl/. Kansai Helios Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do strony https://kansai-helios.pl/ w dowolnym czasie, w jakikolwiek spos贸b i niezale偶nie od przyczyny, bez wcze艣niejszego powiadomienia, a tak偶e nie przyjmuje 偶adnej odpowiedzialno艣ci za jakiekolwiek konsekwencje tego rodzaju zmian.