helios@kansai-helios.pl
+48 (62) 735 29 66

Klauzula informacyjna dla klient贸w

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informuj臋, 偶e:

 

1)聽Administratorem danych osobowych (dalej: ADO) jest:

Kansai Helios Poland Sp. z o.o.

 

2)聽Dane kontaktowe ADO:
Kansai Helios Poland Sp. z o.o. z siedzib膮 w Ostrowie Wlkp.,
ul. Przeskok 43, 63 鈥 400 Ostr贸w Wlkp., tel.: (062) 735 29 66, adres e-mail: helios@kansai-helios.pl

 

3)聽Pa艅stwa dane osobowe przetwarzane b臋d膮 w celach:

 • zawarcia i realizacji umowy (艣wiadczenia us艂ugi),
 • prowadzenia analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej,
 • sprzeda偶 produkt贸w oferowanych przez sp贸艂ki Grupy KANSAI HELIOS,
 • prowadzenie dzia艂a艅 marketingowych prowadzonych przez sp贸艂ki Grupy KANSAI HELIOS
  samodzielnie lub we wsp贸艂pracy z innymi podmiotami,
 • dochodzenie roszcze艅,
 • archiwizacja,
 • prowadzenie korespondencji,
 • wype艂nianie obowi膮zku prawnego ci膮偶膮cego na ADO.

 

4)聽Pa艅stwa dane osobowe przetwarzane b臋d膮 na podstawie art. 6 ust 1 lit a, b, c, f RODO, tj. w zakresie niezb臋dnym do:

 • wykonania umowy lub podj臋cia dzia艂a艅 na Pa艅stwa 偶膮danie przed jej zawarciem,
 • wype艂nienia obowi膮zku prawnego ci膮偶膮cego na ADO, wynikaj膮cego m.in. z przepis贸w prawa podatkowego
 • cel贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionych interes贸w realizowanych przez ADO (m.in. dochodzenie roszcze艅 wynikaj膮cych z przepis贸w prawa, prowadzenie korespondencji).

 

5) Dane mog膮 by膰 przekazane do pa艅stwa trzeciego (m.in. do S艂owenii) w zwi膮zku z faktem dzia艂ania ADO w Grupie Kapita艂owej KANSAI HELIOS. Szczeg贸艂owe informacje znajduj膮 si臋 na stronie https://kansai-helios.pl

 

6)聽Odbiorcami Pa艅stwa danych osobowych mog膮 zosta膰:

 • uprawnione organy publiczne,
 • Sp贸艂ki Grupy KANSAI HELIOS na podstawie wewn臋trznych um贸w,
 • Podmioty wsp贸艂pracuj膮ce i kontrahenci 鈥 w zakresie niezb臋dnym do wykonania umowy,
 • podmioty przetwarzaj膮ce dane osobowe w imieniu ADO na podstawie zawartej umowy, w szczeg贸lno艣ci podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi kurierskie i pocztowe, us艂ugi archiwizacji i/lub niszczenia dokumentacji, doradztwa prawnego, w tym w zakresie spraw s膮dowych i administracyjnych, informatyczne.

 

7)聽Pa艅stwa dane b臋d膮 przetwarzane przez okres niezb臋dny do realizacji 艣wiadcze艅 wynikaj膮cych z zawartych um贸w, a ponadto przez okres:

 • wymagany przez przepisy prawa (np. ustaw膮 o rachunkowo艣ci),
 • niezb臋dny do dochodzenia roszcze艅 zwi膮zanych z 艂膮cz膮cym strony stosunkiem prawnym,
 • na jaki zosta艂a udzielona zgoda.

 

8)聽Informujemy o przys艂uguj膮cym Pa艅stwu prawie do:

 • 偶膮dania ich dost臋pu do swoich danych osobowych w celu sprostowania danych,
 • 偶膮dania uzupe艂nienia niekompletnych danych osobowych,
 • usuni臋cia danych lub ograniczenia przetwarzania, w granicach prawa,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych na warunkach wynikaj膮cych z przepis贸w prawa i uzgodnionych z ADO,
 • cofni臋cia wyra偶onej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania Pa艅stwa danych, kt贸rego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofni臋ciem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt贸rym jest Prezes Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.
  Z uprawnie艅 mo偶na skorzysta膰 kontaktuj膮c si臋 pisemnie lub droga e-mailow膮.

 

9)聽Podanie danych jest dobrowolne jednak ich niepodanie uniemo偶liwi wzajemn膮 wsp贸艂prac臋, w tym zawarcie i realizacj臋 um贸w handlowych.

 

10)聽ADO nie podejmuje decyzji, kt贸ra opiera si臋 wy艂膮cznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych. ADO nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, kt贸re polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niekt贸rych czynnik贸w osobowych osoby fizycznej.

Powr贸t