helios@kansai-helios.pl
+48 (62) 735 29 66

Klauzula informacyjna dla kandydat贸w do pracy

Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce przetwarzania danych kandydat贸w do pracy

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych b臋dzie „KANSAI HELIOS Poland” Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim (dalej: ADO), z kt贸rym mo偶na si臋 skontaktowa膰:

 1. telefonicznie: (062) 737 29 40.
 2. e-mail: helios@kansai-helios.pl
 3. listownie na adres: ul. Przeskok 43, 63 鈥 400 Ostr贸w Wielkopolski

 

II. Cele przetwarzania

ADO przetwarza Pana/Pani dane osobowe w celu :

 • oceny kwalifikacji do pracy na stanowisku, na kt贸re sk艂adana jest aplikacja;
 • oceny zdolno艣ci i umiej臋tno艣ci potrzebnych do pracy na stanowisku, na kt贸re sk艂adana jest aplikacja;
 • oceny zdolno艣ci i umiej臋tno艣ci potrzebnych do pracy na innym stanowisku w Sp贸艂ce;
 • wyboru odpowiedniej osoby do pracy w Sp贸艂ce;
 • ochrony roszcze艅 cywilnoprawnych ADO zwi膮zanych z procesem rekrutacji.

 

III. Podstawa prawna przetwarzania

Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania Pana/Pani 聽danych osobowych jest:

 • Przepis prawa (art. 221 搂 1 kodeksu pracy), jak r贸wnie偶 przetwarzanie potrzebne jest do zawarcia umowy o prac臋 鈥 w zakresie nast臋puj膮cych danych: imi臋 i nazwisko; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykszta艂cenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia; imiona, nazwiska, daty urodzenia dzieci (w przypadku zawarcia umowy o prac臋); numer PESEL.
 • Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w li艣cie motywacyjnym, je偶eli przekazano dane inne ni偶: imi臋 i nazwisko; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykszta艂cenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia; imiona, nazwiska, daty urodzenia dzieci (w przypadku zawarcia umowy o prac臋); numer PESEL.
 • Uzasadniony interes ADO 鈥 w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wynik贸w test贸w kwalifikacyjnych. ADO posiada uzasadniony interes w tym, aby sprawdzi膰 Pana/Pani umiej臋tno艣ci i zdolno艣ci 鈥 jest to potrzebne do oceny, czy jest Pan/Pani odpowiedni膮 osob膮 na stanowisko, na kt贸re nast臋puje rekrutacja.

 

IV. Okres przechowywania danych osobowych

ADO przechowuje Pana/Pani dane osobowe przez okres 5 lat, nie d艂u偶ej ni偶聽 do up艂ywu okresu niezb臋dnego do dochodzenia ewentualnych roszcze艅 zwi膮zanych z procesem rekrutacji, chyba 偶e wyra偶ono zgod臋 na d艂u偶szy okres przetwarzania.

 

V. Odbiorcy danych

ADO mo偶e przekazywa膰 Pana/Pani聽 dane osobowe:

 • Sp贸艂kom Grupy KANSAI HELIOS 鈥 na podstawie wewn臋trznych um贸w,
 • Dostawcom ADO, kt贸rym zlecono us艂ugi zwi膮zane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom us艂ug IT. Takie podmioty przetwarzaj膮 dane na podstawie umowy z ADO i tylko zgodnie z poleceniami ADO.

 

VI. Prawa zwi膮zane z przetwarzaniem danych osobowych聽

W zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych przys艂uguj膮 Panu/Pani nast臋puj膮ce prawa:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, przy czym w zakresie, w jakim dane te s膮 przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody (czyli dane przekazane w CV i w li艣cie motywacyjnym, inne ni偶: imi臋 i nazwisko; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykszta艂cenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia; imiona, nazwiska, daty urodzenia dzieci (w przypadku zawarcia umowy o prac臋) 鈥 ma Pan/Pani prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem. Zgod臋 mo偶na wycofa膰 poprzez wys艂anie o艣wiadczenia o wycofaniu zgody na adres ADO wskazany w punkcie I,
 2. prawo dost臋pu do Pana/Pani danych osobowych,
 3. prawo 偶膮dania sprostowania Pana/Pani danych osobowych,
 4. prawo 偶膮dania usuni臋cia Pana/Pani danych osobowych,
 5. prawo 偶膮dania ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych,
 6. prawo wyra偶enia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych ze wzgl臋du na szczeg贸ln膮 sytuacj臋 鈥 w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pana/Pani dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO,
 7. prawo do przenoszenia Pana/Pani danych osobowych, tj. prawo otrzymania od ADO Pana/Pani danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie u偶ywanym formacie informatycznym nadaj膮cym si臋 do odczytu maszynowego. Te dane mo偶e Pan/Pani przes艂a膰 innemu administratorowi danych lub za偶膮da膰, aby ADO przes艂a艂 Pana/Pani dane do innego administratora (pod warunkiem, 偶e takie przes艂anie jest technicznie mo偶liwe). Prawo do przenoszenia danych osobowych przys艂uguje Panu/Pani tylko co do tych danych, kt贸re ADO przetwarza na podstawie umowy z Panem/Pani膮 lub na podstawie Pana/Pani zgody,
 8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmuj膮cego si臋 ochron膮 danych osobowych, tj. Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.

 

Aby skorzysta膰 z powy偶szych praw, skontaktuj si臋 z ADO w spos贸b okre艣lony w punkcie I.

Powr贸t